MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

                                                     DARBO UŽMOKESTIS

                                                            2018 m. rugsėjo 1 d.

Eil. Nr. Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis (eurais)
1. Direktorius 1 1516,00
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1162,00
3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,75 569,25
4. Socialinis pedagogas 1 747,00
5. Bibliotekininkas 1 486,00
6. Spec. pedagogas 0,5 351,00
7. Papildomo ugdymo organizatorius 0,5 216,25
8. Psichologas 0,75 584,25
9. Logopedas 0,75 514,25
10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 0,5 206,50
11. Mokytojų padėjėjas 1,5 625,50
12. Bendrojo ugdymo mokytojas 18,88 19261,20
Iš viso iš mokymo lėšų 28,13 26239,20
13. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 663,00
14. Sekretorius 1 550,00
15. Rūbininkas 1 400,00
16. Virėjas 1 400,00
17. Vyresnysis buhalteris 1 1047,00
18. Budėtojas 1 400,00
19. Kiemsargis 0,75 300,00
20. Inžinierius kompiuterininkas 1 490,00
21. Elektrikas 0,5 210,00
22. Santechnikas 0,25 100,00
23. Pastatų ir statinių priež. darbininkas 0,5 200,00
24. Valytojas 3,5 1599,00
25. Vairuotojas 3,5 1599,50
26. Pailgintos dienos grupės auklėtojas 0,5 314,00
27. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 0,25 189,75
Iš viso iš aplinkos: 16,75 8263,75
                                                 Iš viso : 44,88 34502,95

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |