Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 23 dieną paskutinis skambutis nuaidėjo keturiolikai 68 laidos gimnazijos abiturientų. Šventė tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčioje, o tęsėsi prie po renovacijos labai išgražėjusios gimnazijos.

Čia abiturientai buvo išlydimi gražiomis eilėmis, dainomis bei linkėjimais. Juos sveikino pirmokėliai, vienuoliktokai. Daug šiltų ir prasmingų žodžių abiturientams tarė laikinai einanti gimnazijos direktoriaus pareigas Edita Miklovienė, Igliaukos parapijos klebonas Remigijus Maceina, Igliaukos seniūnas Saulius Burbulis, klasės auklėtoja Algina Bartninkienė. Pirmoji mokytoja Danutė Bartninkienė atsisveikino su savo buvusiais mokiniais A. Jegelavičiaus daina „Vaikystės šviesa“. Buvo įteiktos padėkos mokiniams už aktyvią visuomeninę veiklą, gerą lankomumą.

Abiturientai atsisveikino su gimnazija, dainuodami jai skirtas dainas ir didžiuodamiesi, kad jie, 68-osios laidos abiturientai, yra vieningi. Žinoma, tradiciškai buvo skaitomas „Testamentas“ bei vienuoliktokams perduotas simbolinis gimnazijos raktas. Donatas ir Odeta visų abiturientų vardu padėkojo mokytojams, kurie lydėjo juos visus dvylika metų.

Vienuoliktokai abiturientams padovanojo ne tik varpelius, bet ir balionus su prie jų priklijuotais drugeliais. Pakilo baltos svajos į dangaus žydrynę - neblėstančios vilties, svajonių išsipildymo bei šviesios ateities simboliai.

Pasodinę medelį abiturientai nuskubėjo į paskutinę auklėtojos pamoką.

 

Free Joomla Lightbox Gallery
Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |