Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Rūta Bacevičienė

 

Pagrindinės visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; mokinių asmens higienos tikrinimas;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra;
 • gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas bei pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • pagalba organizuojant bei vedant sporto renginius gimnazijoje.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS R. BACEVIČIENĖS DARBO LAIKAS

2018-2019 m.m.

Darbo dienos Darbo valandos
Pirmadienis

11.15 - 15.15

15.30 – 16.30

Antradienis 11.15 - 15.15
Trečiadienis 11.15 - 15.15
Ketvirtadienis 12.00 – 15.00
Penktadienis 11.15 - 15.15

 

Sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2019/2020 m.m.

Rugsėjo mėn. planas

Spalio mėn. planas

Lapkričio mėn planas

Gruodžio mėn. planas

Sausio mėn. planas

Vasario mėn. planas

Kovo mėn. planas

Sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2018/2019 m.m.

Rugsėjo mėn. planas

Spalio mėn. planas

Lapkričio mėn. planas

Gruodžio mėn. planas

Sausio mėn. planas

Vasario mėn planas 

Kovo mėn. planas

Balandžio mėn. planas

Gegužės mėn. planas

Birželio mėn. planas

2018/2019 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

 

Sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2017/2018 m.m.

Rugsėjo mėn. planas

Spalio mėn. planas

Lapkričio mėn. planas

Gruodžio mėn. planas

Sausio mėn. planas

Vasario mėn. planas

Kovo mėn. planas

Balandžio mėn. planas

Gegužės mėn. planas

Birželio mėn. planas

2017/2018 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita

  

Sveikatos priežiūros specialisto darbo planas 2016/2017 m.m.

Rugsėjo mėn. planas

Spalio mėn. planas

Lapkričio mėn. planas

Gruodžio mėn. planas

Sausio mėn. planas

Vasario mėn. planas

Kovo mėn. planas

Balandžio mėn. planas

Gegužės mėn. planas

Birželio mėn. planas

2016/2017 m.m. visuomenės sveikatos priežiūros veiklos plano ataskaita  

 

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |