Psichologė

Gitana Tamulynienė

 

Gimnazijos psichologo pagalbos tikslas:

 

Stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei mokytojais.

 

Gimnazijos psichologas:

 • rūpinasi moksleivių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • nuolatos teikia visapusišką psichologinę pagalbą moksleiviams, tėvams/globėjams, pedagogams;
 • teikia pagalbą moksleiviams suvokiant savo galimybes, atsižvelgiant į sugebėjimus, polinkius, pomėgius, sveikatos būklę;
 • padeda moksleiviams įgyti psichologines žinias, įgūdžius, gebėjimus reikalingus pasirenkant profesiją, planuojant karjerą;
 • nuolatos kelia profesinę kvalifikaciją;
 • konsultuoja siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoja veiklą joms spręsti ir numato tiesioginio poveikio būdus;
 • konsultavimo tikslais gauna reikalingus duomenis  apie vaiko psichologinės problemos būklę, remiantis psichologiniais metodais;
 • mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje;
 • tėvų ( ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais, veda saviugdos  užsiėmimus.

 

Psichologės konsultacinės valandos:

 

Trečiadienis                  11.40 - 15.10

Ketvirtadienis                9.40 – 10.35; 11.40 – 15.10

Penktadienis                  9.00 – 15.30

 

Konsultacijos vyksta psichologo kabinete.

Kontaktinis tel. Nr. 8 343 24641 (darbo metu)

Lankstinukas tėvams "Pykčio valdymas"

PSICHOLOGASSTEBUKLŲ NEDARO, TAČIAU PADEDA JUOS ATRASTI…

Sveiki,

esu jūsų mokyklos psichologė Gitana Tamulynienė. Kad būtų aiškiau, ką veikiu mokykloje ir kada verta su manimi susitikti, atsakysiu į keletą dažniausiai kylančių klausimų.


Ką veikia psichologė?
Esu pasirengusi padėti tau įveikti iškilusius sunkumus. Geriau pažinti save kaip asmenybę. Taip pat kartu galėsime ieškoti atsakymų į įvairius su psichologija susijusius klausimus.


Jei kreipsiuos į psichologę, ką ji man darys?
Aš tiesiog kalbėsiu su tavimi: stengsiuosi tave suprasti, palaikyti, drauge mėginsime ieškoti sprendimų.

Ar psichologė išspręs visas mano problemas?
Atsakysiu pateikdama tokį pavyzdį: norint fiziškai sustiprėti, neužtenka nueiti į sporto klubą ar apsilankyti pas patyrusį trenerį – tenka ir pačiam(-iai) įdėti nemažai pastangų, kad pasiektum norimą rezultatą. Panašiai yra ir su lankymusi pas psichologę: neužtenka tik ateiti, kad sunkumai išnyktų, – reikia pačiam(-iai) stengtis juos įveikti, tačiau aš būsiu šalia ir tau padėsiu.

Aš esu sveikas(-a), tai kodėl turėčiau eiti pas psichologę?
Žmogus yra psichiškai sveikas, jeigu jis sugeba mylėti ir dirbti bei mokytis ir turi sveiką humoro jausmą požiūriui į gyvenimą. Gana plačiai paplitęs požiūris, kad tik sergantys arba silpni žmonės kreipiasi į psichologus, tačiau šis požiūris yra klaidingas. Su psichologiniais sunkumais susiduria kiekvienas žmogus, o su psichologo pagalba būna lengviau šiuos sunkumus įveikti. Kartais užtenka nurodyti kryptį, o kartais tenka mokytis pastebėti „kelio“ ženklus, išmokti naujų „vairavimo“ įgūdžių, kartais netgi išstudijuoti kartu visą žmogaus pasaulio žemėlapį, kol jis pats atranda savo kelionės tikslą ar svajonių šalį.


Dėl ko mokiniai dažniausiai kreipiasi į psichologę?
Tarp dažniausiai minimų sunkumų yra:

 • nesutarimai su draugais, tėvais, mokytojais;
 • emociniai sunkumai: baimė, nerimas, pyktis, vienišumas, drovumas, kaltė ir kt.;
 • tėvų skyrybų išgyvenimas
 • tėvų išvykimas į užsienį
 • įvairių netekčių išgyvenimas;
 • mokymosi sunkumai;
 • sunku apsispręsti, kokią profesiją rinktis (psichologas padeda pamatyti savo vidinius resursus, išsiaiškinti polinkius, gebėjimus);
 • saviugda; savęs vertinimas
 • reikia ar nori lavintis bendravimo, emocinius, viešo kalbėjimo įgūdžius.

Ar galiu būti tikras(-a), kad niekas nesužinos, ką papasakosiu psichologei?
Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis konfidencialumo taisyklės – vadinasi, viskas, ką man papasakosi, liks paslaptyje. Jei matysiu, kad yra dalykų, kuriuos turėtų žinoti tavo tėvai ar mokytojai, su jais kalbėsiu tik gavusi tavo sutikimą.

Jei tau kilo kitokių klausimų, turi pasiūlymų arba nori pasikalbėti, kviečiu susitikti. Lauksiu tavęs psichologo kabinete.

 

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |