2 % parama gimnazijai

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą gimnazijai.

Pasinaudodami 2% GPM paramos galimybe 2017 metais Jūs gimnazijai skyrėte  442,82 eurų. Šiuos pinigus panaudojome priešmokyklinės ugdymo grupės klasės įrengimui. Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 2 procentus GPM ir šiais metais. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas bei mokinių poilsio erdves, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Rekvizitai 2% paramai: 

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 290379840

Paramos gavėjo pavadinimas: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Buveinės adresas: Jaunimo g. 6, Igliauka, 69118

 

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

 

PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš mūsų svetainės formą FR0512 ir atsispausdinkite ją.

Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną.

Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate gimnazijai. Įrašykite gimnazijos duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.

Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.

Užpildytą prašymą  nuneškite į Mokesčių inspekciją.

 

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:

Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.

Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie gimnaziją žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki kiekvienų metų gegužės 1d.

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos vardu

direktorė Janina Alesienė

 

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |