Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogai             

Eil.   Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija

Pareigos,

mokomasis dalykas

     1.
     2. Miklovienė Edita

II vadybinė kategorija

Kūno kultūros

vyr. mokytoja

Laikinai einanti direktoriaus pareigas

Kūno kultūra

     3. Bartninkienė Danutė

Pradinių klasių 

vyr. mokytoja

4 klasės mokytoja
     4. Bartninkienė Algina

Vokiečių kalbos

vyr. mokytoja

Vokiečių kalba

     5. Brazauskas Robertas

Kūno kultūros

vyr. mokytojas

Kūno kultūra
     6. Bridžiuvienė Nina Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalba,

ekonomika

     7. Brusokaitė Rimutė Pradinių klasių anglų kalbos vyr. mokytoja Anglų kalba, mokytojo padėjėja
     8. Brusokienė Aušra Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lietuvių kalba
     9. Burinskienė Rasa Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

    10. Čebatorienė Asta

Dailės vyr. mokytoja,

technologijų mokytoja metodininkė

Dailė,

technologijos

    11. Giedraitienė Gintarė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba
    12. Genevičienė Oksana Vyr. socialinė pedagogė Socialinė pedagogė
    13. Janulevičienė Zita

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo

 mokytoja

     14. Jušinskas Rytis Technologijų vyr. mokytojas Technologijos
    15. Karpavičienė Laimutė Fizikos vyr. mokytoja Fizika
    16. Kavaliauskienė Aldona

Pradinių klasių

vyr. mokytoja

2 klasės mokytoja
    17. Kresninkevičienė Daiva Specialioji pedagogė metodininkė Specialioji pedagogė
    18. Kriščiūnas Domas Kūno kultūros mokytojas metodininkas Kūno kultūra
    19. Rima Lukoševičienė

Geografijos

vyr. mokytoja

Geografija
    20. Rūtelė Leonavičiūtė Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba
    21. Prajarienė Ilona Chemijos mokytoja metodininkė
Biologijos mokytoja metodininkė

Chemija,

žmogus ir gamta,

biologija

    22. Ramentovienė Jolita

Matematikos

vyr. mokytoja

Matematika
    23. Skrinskienė Gintarė

Matematikos

vyr. mokytoja

Matematika
    24. Slabodienė Rasa Muzikos mokytoja metodininkė Muzika
    25. Spūdienė Alvyra Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3 klasės mokytoja
    26. Spūdienė Jurgita Tikybos vyr. mokytoja

Tikyba, etika, žmogaus sauga

    27. Spūdys Jonas

Vokiečių kalbos  

vyr. mokytojas

Vokiečių kalba, mokytojo padėjėjas

     28. Sederevičiūtė Vilma Vyr. logopedė  Logopedė
    29.  Tarasevičienė Asta

Pradinių klasių 

vyr. mokytoja

1 klasė
    30. Dalia Davydova Šokio mokytoja metodininkė Šokis
    31.  Vilkys Marius Informacinių technologijų vyr. mokytojas Informacinės technologijos
    32.  Žebrauskienė Odeta Anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba
    33.  Tamulynienė Gitana Psichologijos mokytoja Etika, psichologija
   34. Simanavičienė Daivutė Pradinių klasių vyr. mokytoja

Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės mokytoja

   35. Meškelevičienė Jūratė Chemijos mokytoja

Mokytojo padėjėja       

   36.
Mekionienė Irma Matematikos vyr. mokytoja  Matematika
Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |